C.    Ruilen & Retourneren

1. Kan ik een Artikel ruilen?
Ja. Ruilen retourneren Dit moet wel worden aangegeven via ons contact formulier binnen 7 dagen na ontvangst. Modernemeubels geeft geen geld terug en eventuele transport kosten zijn voor rekening van de klant. Verder zijn de punten van hoofdstuk C punt 3 van toepassing.

2. Moet ik verzendkosten betalen als ik een artikel wil retourneren?
Ja, eventuele retourkosten zijn standaard voor eigen rekening. Zie punt 3 hieronder voor meer details over het eventueel retourneren van artikelen.

3. Mag ik mijn bestellingen nog terugsturen als deze niet naar wens zijn, ook al betreft het een actie?
U heeft een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten (zie A punt 3).
Voor deze afkoelingsperiode gelden onderstaande spelregels:

1. Retourzending 
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 7 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Modernemeubels. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Modernemeubels wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten) of een percentage daarvan terug. De klant dient vooraf per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. 
2. Kosten retourzending
Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Modernemeubels, dan zijn de kosten van het retour zenden aan Modernemeubels voor rekening van de klant Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Modernemeubels zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
3. De staat van het product
De staat van het te retourneren product heeft 3 variaties:
staat 1: het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour. (excl.verzendkosten)
staat 2: het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m c. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour. (excl. verzendkosten)
staat 3: het product is beschadigd of gebruikt, de originele verpakking ontbreekt. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub c . De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour. (excl. verzendkosten)
4. De voorwaarden voor retourzending
De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:
a. het product is geheel compleet en in de originele staat.
b. het product is ongebruikt.
c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.
5. Bepaling restitutiebedrag
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan Modernemeubels, zal Modernemeubels het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald. 
b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage zal Modernemeubels het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen overmaken. 
c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering (lees het retouradres van Modernemeubels) op te halen.

 

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier

DESKUNDIG OF PERSOONLIJK ADVIES NODIG? KOM PROEFZITTEN!